FA EN

دوره‌های مدول I مهندسی ارزش

ردیف عنوان دوره تاریخ برگزاری دوره محل برگزاری دوره
17 وزارت نيرو 16- 95/09/02. 25- 18- 95/08/11 تهران
16 وزارت نيرو 95/05/31.95/06/07-14.95/07/04-11 تهران
15 وزارت نيرو 95/05/26.95/06/02-9-16 تهران
14 شركت ساخت و توسعه مپنا 94/05/14-15-28-29.94/06/05 تهران
13 شهرداري بجنورد 94/02/20-24 بجنورد
12 راه‌آهن اراك 93/09/24_27 اراك
11 شهرداري بجنورد 20_93/09/17 بجنورد
10 راه‌آهن يزد 29_93/08/26 يزد
9 راه‌آهن تهران 07_93/08/04 تهران
8 شركت ساخت و توسعه مپنا 92/08/15-16 تهران
7 وزارت نيرو (شركت توانير) 86/12/04-08 تهران
6 وزارت نيرو (شركت توانير) 86/12/04-08 تهران
5 وزارت نيرو (شركت توانير) 86/12/04-08 تهران
4 وزارت نيرو (شركت توانير) 86/12/04-08 تهران
3 وزارت نيرو (شركت توانير) 86/09/03-07 تهران
2 وزارت نيرو (شركت توانير) 86/09/03-07 تهران
1 وزارت نيرو (شركت توانير) 86/09/03-07 تهران