FA EN

همکاری با ما

حضور در محیطی فعال و سرشار از پویایی، اولین مزیت پیوستن به تیم مهندسان مشاور كريت‌كارآ است. شرکت مهندسان مشاور كريت‌كارآ معتقد است که سرمایه اصلی شركت، نیروی انسانی آن است؛ لذا جذب افراد متخصص و متعهد را در اولویت جذب خود قرار داده است. برای پیوستن به ما، رزومه خود را به آدرس ایمیل info@kuriteng.com ارسال نمایید.

 پس از ارزیابی اولیه تقاضای شما، بر طبق رویه‌های شركت عمل شده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.