FA EN

تدوين ضوابط و استانداردها

تدوين ضوابط استانداردها و معيارهاي فني نقطه‌ي اوج پختگي حرفه‌اي است. در مديريت دانش، هرم دانايي از داده‌ها به اطلاعات به دانش به دانايي مطرح شده و اين هرم را مي‌توان نماد تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي فني دانست. كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگ(ICOLD) تدوين ضوابط را مهم‌ترين فعاليت در طراحي، احداث و بهره‌برداري سدها مي‌داند و يكي از بولتن‌هاي خود را به اهميت تدوين ضوابط در سدسازي اختصاص داده است. مهندسان مشاور كُريت‌كارا ‌مفتخر است كه مجري دو ضابطه و دستورالعمل كليدي صنعت آب كشور بوده است:

  1. ضوابط انتخاب سيلاب طراحي سدهاي بزرگ
  2. دستورالعمل راهنماي جامع مطالعات طرح، بهره‌برداري و نگهداري سامانه پيش‌بيني و هشدار سيل

آخرین پروژه‌ها در این زمینه