FA EN

زمینه‌های فعالیت

آخرین اخبار شرکت

سایر خبرها
مهندسان مشاور

کُریت کارآ

نام شركت با الهام از سد تاريخي كُريت كه يكي از ميراث‌هاي بزرگ مهندسي كشور بوده و مظهر توسعه‌ي پايدار، خلاقيت و سخت‌كوشي محسوب مي‌شود، انتخاب شده است.

در دهه‌هاي اخير با به كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين و پيشرفته موفقيت‌هاي بزرگي در جهت اهداف انساني جهاني به دست آمده است. از طرف ديگر فعاليت‌هاي انساني بعد از انقلاب صنعتي منجر به چالش‌هاي عظيم محيط زيستي شده و هم اكنون تضمين توسعه پايدار در جهان 10 ميليارد نفري مهم‌ترين چالش بشر محسوب مي‌شود.در اين چارچوب ارتقاء كارآمدي اقتصادي، نقش محوري و كليدي به‌خصوص در پروژه‌هاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه دارد.در نتيجه مهندسان و به خصوص مهندسان آب رسالت بسيار بزرگي را در جهت توسعه پايدار و دانايي‌محور بر عهده دارند.